Børn, teenagere og tandpleje

I nedenstående indlæg, vil vores faste ekspert tandlæger fra Solrød fortælle mere om hvordan du lærer dine børn at børste tænder på den nemmeste måde.

Du har sikkert været omhyggelig med at lære dit barn at børste tænder, og du tænker måske, at dit lidt større barn sagtens kan klare opgaven selv. Du skal dog være opmærksom på, at børn først er motorisk parate til at kontrollere tandbørsten fuldt ud, når de er 10-12 år.

pleje af tænder

Det kan være vanskeligt som forældre at balancere mellem at vise tillid til, at barnet selv kan børste tænder og at kunne kontrollere, om det nu også forholder sig sådan. En mulighed kan være på forhånd at lave aftaler om, hvordan du som forældre må sikre dig, at du har gjort det bedste for dit barn og dermed har god samvittighed. Måske kan I aftale, at I jævnligt sammen undersøger kvaliteten af tandbørstningen ved hjælp af farvetabletter. Denne kontrol giver også en vejledning til barnet.
Når barnet når teenage-alderen, kan det være en endnu større udfordring for forældre at sikre sig en fornuftig daglig tandpleje hos den unge. Det er selvfølgelig vigtigt at tale om langsigtede konsekvenser af en manglende indsats; men måske din teenager ikke fokus på den lange bane endnu. Til gengæld er det vigtigt for de fleste unge, hvordan deres jævnaldrende oplever dem, så en snak om hygiejne i munden, tændernes udseende, velduftende ånde og det pæne smil kan sikkert vække interesse.
I børns og unges kontakt med institutioner bliver de fra helt små vejledt i at spise sundt. Det vigtigste er dog, at de i hjemmet ser den sunde kost i praksis. Uanset alder vil et tandsæt tage skade af for meget sukker og syre. Børn og unge indtager generelt alt for meget sukker og syreholdig kost – hold derfor øje med dit barns forbrug. Følg også de gode råd om ikke at børste tænder umiddelbart før, man spiser noget syreholdigt eller umiddelbart efter.
I forbindelse med den kommunale skoletandpleje, bliver du inviteret til at deltage ved dit barns / din teenagers undersøgelse. Det er vigtigt, at du prioriterer dette. Tandlægen vil kunne fortælle dig, hvilke tegn han ser på begyndende problemer eller dårlige vaner. Sammen kan I lægge en plan for en fornuftig fremtid for dit barns tænder.
Dine børns tænder er dit ansvar. Hvis tandsættet ikke holder hele livet – eller en del af tænderne skal erstattes – er det en meget stor belastning af dit barns fremtidige økonomi. Den opmærksomhed og det arbejde, du lægger i dit barns tandpleje, kan ofte vise sig at have større økonomisk værdi end en god børneopsparing.

Tandlægehuset Køge
Bjerggade 7
4600 Køge
Telefon: 56651404

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *